Nemo Apps
単語をあなたと一緒に持ち運び。
iPhone、iPad、Android用タイ語無料学習アプリをダウンロード。
Android app on Google Play
タイ語

タイ語

フレーズ学習本

สวัสดี
Săwătdee
こんにちは
สวัสดี ครับ/ค่ะ
Săwătdee krāp / kà
こんにちは(丁寧)
ขอบคุณ
Kăwpkoon
ありがとう
ขอ โทษ
Káw tò—ht
すみません
กรุณา
Gărōonaa
どうぞ
ชน แก้ว!
Chohn gàaeo!
乾杯
ลา ก่อน
Laa găwn
さようなら
ราคา เท่าไหร่?
Raakaa tàorăi?
いくらですか
เก็บ เงิน ด้วย ครับ/ค่ะ
Gĕp ngeern dùay krāp / kà
お勘定お願いします
ห้อง น้ำ อยู่ ที่ ไหน?
Hàwng nāam yŭu tèe nái?
お手洗いはどこですか
ประเทศ ไทย
Bprătàeht tai
タイ
ภาษา ไทย
Paasáa tai
タイ語
กรุงเทพฯ
Groongtàehp
バンコク
บาท
Băat
バーツ(タイの通過)
ใช่
Chài
はい
ไม่ ใช่
Mài chài
いいえ
… หนึ่ง อัน
… nĕung an
一つの…
… สอง อัน
… sáwng an
ふたつの…
สาม
Sáam
อัน นี้
An nēe
これ
อัน นั้น
An nān
それ、あれ
ดี มาก
Dee màak
とても良い
สวย
Súay
美しい、 きれいな
อร่อย
Ărăwy
おいしい
ฉัน ชอบ
Chán chàwp
好きです
ตกลง
Dtŏh·klohng
はい、いいですよ
เยี่ยม
Yìiam
よかった
… อยู่ ที่ ไหน?
… yŭu tèe nái?
… はどこですか
อะไร?
Ărai?
เมื่อไหร่?
Mèuuarăi?
いつ
นิดหน่อย
Nītnăwy
少し
ยินดี ต้อนรับ!
Yindee dtàwnrāp!
ようこそ
สวัสดี ตอน เช้า
Săwătdee dtawn chāao
おはよう
ราตรี สวัสดิ์
Raatree săwăt
おやすみなさい
บาย!
Baai!
バイバイ
แล้ว พบ กัน ใหม่
Lāaeo pōhp gan măi
じゃあまたね
ขอบคุณ มาก ครับ/ค่ะ
Kăwpkoon màak krāp / kà
どうも ありがとうございます
ยินดี
Yindee
どういたしまして
ไม่ เป็น ไร
Mài bpen rai
問題ありません
ฉัน รัก คุณ
Chán rāk koon
愛しています
ยินดี ด้วย!
Yindee dùay!
おめでとうございます
คุณ แนะนำ อะไร?
Koon nāenam ărai?
何を推めますか
ฉัน ขอ ถ่ายรูป ได้ ไหม?
Chán káw tăairùup dài mái?
写真を撮ってもいいですか
นั่น คือ อะไร?
Nàn keuu ărai?
あれは何ですか
คุณ มา จาก ที่ ไหน?
Koon maa jăak tèe nái?
どこから来ましたか
ฉัน มา จาก …
Chán maa jăak …
…出身です
คุณ สบายดี ไหม?
Koon săbaaidee mái?
お元気ですか
ฉัน สบายดี
Chán săbaaidee
元気です
คุณ ชื่อ อะไร?
Koon chèuu ărai?
お名前は何ですか
ฉัน ชื่อ …
Chán chèuu …
私の名前は … です
ยินดี ที่ ได้ รู้จัก
Yindee tèe dài rūujăk
初めまして
ที่ นี่
Tèe nèe
ここ
ที่ นั่น
Tèe nàn
そこ、あそこ
น่าสนใจ
Nàasóhnjai
おもしろい
เป็นไป ได้
Bpenbpai dài
可能な
ถูก
Tŭuk
安い、 正しい
มหัศจรรย์
Māhătsăjan
すばらしい
ที่ ชื่นชอบ
Tèe chèuunchàwp
お気に入りの
มี ชื่อเสียง
Mee chèuusíiang
有名な
ยอด มาก!
Yàwt màak!
すごい
ยุ่ง
Yòong
忙しい
พร้อม
Prāwm
準備はいい、 一緒に
ที หลัง
Tee láng
後で
ตอน นี้
Dtawn nēe
ฉัน
Chán
私、私に/を
คุณ
Koon
あなた、君
เพื่อน
Pèuuan
友達
รถ ตุ๊กตุ๊ก
Rōht dtōokdtōok
トゥクトゥク三輪自動車
ไม่ มี อะไร
Mài mee ărai
มาก กว่า
Màak gwăa
もっと
บาง ที
Baang tee
多分
แน่นอน
Nàaenawn
もちろん
ฉัน เข้าใจ
Chán kàojai
分かります
ฉัน ไม่ เข้าใจ
Chán mài kàojai
分かりません
กรุณา พูด อีก ครั้ง
Gărōonaa pùut ĕek krāng
もう一度言って下さい
คุณ พูด ภาษา อังกฤษ ได้ หรือ เปล่า?
Koon pùut paasáa anggrĭt dài réuu bplăo?
英語を話せますか
ฉัน พูด ไทย ได้ นิดหน่อย
Chán pùut tai dài nītnăwy
私はタイ語を少し話せます
… พูด เป็น ไทย ว่า ยังไง?
… pùut bpen tai wàa yang·ngai?
…はタイ語で何と言いますか
… แปล ว่า อะไร?
… bplaae wàa ărai?
… は何という意味ですか
ฉัน ใช้ อินเทอร์เน็ต ที่ นี่ ได้ ไหม?
Chán chāi intuuhrnēt tèe nèe dài mái?
ここでインターネットにアクセスできますか
ช่วย แนะนำ ร้าน อาหาร แถวๆ นี้ หน่อย?
Chùay nāenam rāan aaháan táaeotáaeo nēe năwy?
近くの良いレストランを推薦してくれますか
ลด ราคา หน่อย ได้ ไหม?
Lōht raakaa năwy dài mái?
値引きしてもらえますか
ไม่ อยาก ได้
Mài yăak dài
欲しくありません
ช่วย ด้วย!
Chùay dùay!
助けて
ตำรวจ
Dtamrŭaat
警察
หมอ
Máw
医者
ฝรั่ง
Fărăng
西洋人、外国人
ทาง ไหน?
Taang nái?
どちらの方へ
วัน นี้
Wan nēe
今日
คืน นี้
Keuun nēe
今夜
พรุ่งนี้
Pròongnēe
明日
ซ้าย
Sāai
ขวา
Kwáa
น้ำ
Nāam
ข้าว
Kàao
米、ご飯
แกง
Gaaeng
カレー、スープ、シチュー
เผ็ด
Pĕt
辛い
ไม่ เผ็ด
Mài pĕt
香辛料がきいていない
มี ความ สุข
Mee kwaam sŏok
うれしい
ถนน
Tănóhn
通り
งู กิน หนู จน งู งงงวย
Nguu gin núu john nguu ngohng·nguay
早口言葉: ヘビは混乱したヘビになるまでねずみを食べる
タイ語はタイの公用語で、プーケット島、サムイ島、パンガン島、ピピ島などの島やバンコック、パタヤ、チェンマイなどの都市で話されます。通常タイ文字で書かれます。このアプリではタイ語の単語はタイ文字、ローマ字、または両方で表示できます。
西ヨーロッパ
英語
フランス語
ドイツ語
イタリア語
スペイン語
ポルトガル語
ギリシャ語
オランダ語
アイリッシュ・ゲール語
スカンディナヴィア
ノルウェイ語
スウェーデン語
デンマーク語 
フィンランド語
東ヨーロッパ
ロシア語
ポーランド語
チェコ語
ハンガリー語
クロアチア語
ルーマニア語
中近東と南アジア
アラブ語
トルコ語
ヘブライ語
ヒンディー語
タミール語
シンハラ語
東アジア
日本語
中国語
広東語
タイ語
韓国語
インドネシア語
マレー語
タガログ語
ベトナム語
言語を変更:
English English 日本語 日本語 español español
Deutsch Deutsch 简体中文 简体中文 português português
русский русский 繁體中文 繁體中文 italiano italiano
français français 한국어 한국어 Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
  ภาษาไทย ภาษาไทย  
Btn close